fbpx

GALAXY IV

Копир фреза за едновременна тристранна обработка на алуминиеви профили

GALAXY III

Kопир фреза, дупчене на трите дупки и водоотливни канали

GALAXY II

Копир фреза и дупчене на трите дупки за дръжка

GALAXY I

Копир фреза

GALAXY IP

Портативна копир фреза с голям мотор

STAR

Портативна копир фреза

FR002

Копир фреза и дупчене на трите дупки за дръжки

FR003

Kопир фреза, дупчене на трите дупки и водоотливни канали

KF 361

Kопир фреза, дупчене на трите дупки и водоотливни канали

TF 342

Фреза за водоотливни канали

SW 301

Автоматична машина за фрезоване на водоотливни канали

OMEGA

Фреза за водоотливни канали

Call Now Button