март 1, 2024

МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ МАШИНИ ЗА ПВЦ ДОГРАМА

Извършени доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на двуглави лепачка и циркуляр, както и CNC зачистваща машина, които значително подобриха както капацитета, така и качеството на клиента!