април 17, 2024

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ ЗА ПВЦ ДОГРАМА

Поредният успешно изпълнен монтаж на Режещ и обработващ център за ПВЦ профили TURBOCUT 400 и Четириглава залепваща и CNC зачистваща линия TURBOWELD 400