юни 14, 2024

Инсталация и пускане в експлоатация на комплект машини за производство на ПВЦ дограма

Инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа с комплект машини за производство на ПВЦ дограма, включващ двуглави лепачка и циркуляр, както и останалите нужни по - малки машини.

Инсталация и пускане в експлоатация на комплект машини за производство на ПВЦ дограма