април 15, 2021

CNC зачистваща машина за PVC рамки

"Махтек" ЕООД извърши поредната си доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC зачистваща машина за PVC рамки.