април 27, 2021

Пълен комплект машини Ozgenc в изцяло обновеното производствено помещение.

Монтаж, обучение и пускане в експлоатация на пълен комплект машини Ozgenc в изцяло обновеното производствено помещение на клиента.